lean Archive

lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak

co to jest lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym