Większość z nas jednoczy branżę hotelową z rozmaitymi obiektami, które proponują schronienie. Należy jednakże nie zapominać, że pomiędzy szablonowym hotelem a pensjonatem są znaczne różnice. Nie wolno także pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym lub gospodą. Hotelarstwo