Zakażenie grzybicze jest chorobą wywołującą wstyd. Może jednak dotyczyć znacznego odsetka ludzkości. Stąd ważne znaczenie ma uświadamianie o definicji pojęcia grzybica, a równocześnie wskazywanie sposobów jej wykrywania oraz leczenia. Grzybica to schorzenie, która wiąże się z umiejscowieniem