Coraz wyższy poziom życia codziennego ma wpływ na to, że ulegają zmianom także nasze oczekiwania w kwestii hotelu. Chętnie odwiedzany hotel, to już nie tylko miejsce noclegowe. By rezydenci chętnie wybierali określony hotel, powinien on spełniać różnorodne