Co powinno być charakterystyczne dla renomowanego hotelu? Aby móc taki obiekt ocenić jako godny odwiedzenia trzeba spostrzec w nim szereg współdziałających ze sobą elementów. Korzystny rodzaj usytuowania hotelu to jedna z takich cech. W zależności od tego,