lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a jednocześnie zupełnie zbędnych. lean materiały szkoleniowe Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych surowców. Wykorzystanie metod lean management stwarza możliwość uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie z reguły poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.