co to jest lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a równocześnie zupełnie niepotrzebnych. Priorytetowym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych surowców. Zastosowanie technik lean management daje możliwość zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów.
lean szkolenia
Także stosunki między pracownikami w firmie zwykle poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które procesy są niepotrzebne dla firmy.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.